H O U S E S 4 P E O P L E
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
KAROL SICIŃSKI

Rzeczoznawca majątkowy Łódź

Firma Houses4People świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Wycenia wszelkiego rodzaju nieruchomości, budowle oraz maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem oraz służebności. Swoje usługi kieruje do osób indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw na terenie całego województwa łódzkiego.

☎ 503 647 453

O FIRMIE

Kancelarię Houses4People prowadzi Karol Siciński, mgr prawa i rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień zawodowych 7383 nadanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Głównym celem firmy jest rzetelna i profesjonalna wycena oraz terminowe wykonywanie zleceń. Zaufanie naszych Klientów zdobywamy poprzez indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na odrębne potrzeby. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej i poufności. Dążąc do ciągłego doskonalenia warsztatu wyceny mamy nadzieję na sprostanie wszystkim oczekiwaniom Klientów. Jednocześnie zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z usługami w zakresie wyceny dzięki posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wycena nieruchomości składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się inspekcją nieruchomości i
zebraniem kompleksowych i pewnych informacji o nieruchomości i rynku, a następnie dokonuje się ich analizy i dobiera sposób szacowania. Następnie wykonywana jest wycena nieruchomości, czyli wyliczenie wartości, a jej wyniki zostają opracowane w formie operatu szacunkowego.

CO OFERUJEMY?

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej – na życzenie Klientów udostępniamy również wersję elektroniczną. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również opracowania i ekspertyzy nie będące operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Celem wyceny może być: ustalenie wartości do sprzedaży, zabezpieczenie kredytu bankowego, ubezpieczenie majątku, ustalenie podatku, ustalenie wartości składników majątku dla potrzeb sprawozdań finansowych, przeprowadzenie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, ustalenie odszkodowania, przeprowadzenie postępowania sądowego i wiele innych.

Ponadto świadczymy usługi dodatkowe:
- doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości,
- inwentaryzacja powierzchni użytkowej nieruchomości w przypadku braku dokumentacji technicznej,
- usługi doradcze w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wycenę następujących rodzajów
nieruchomości:

Mieszkalne

m.in. lokale oraz budynki mieszkalne

Komercyjne

m.in. lokale użytkowe, budynki handlowe, usługowe, biurowe, hale i magazyny, hotele, pensjonaty, stacje paliw, zakłady produkcyjne oraz przemysłowe, nieruchomości specjalistyczne,

 

Gruntowe niezabudowane

m.in. działki budowlane, inwestycyjne, rolne, przemysłowe, rekreacyjne, usługowe

Ograniczone prawa rzeczowe

tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność

 

CENA

Cena wykonania usługi zależna jest od rodzaju nieruchomości, celu dla którego sporządzana jest wycena a także innych czynników tj. położenia nieruchomości, rodzaju nieruchomości, zakresu analizowanego rynku, nakładu pracy, poniesionych wydatków w celu wykonania zlecenia (dojazd na oględziny, pobranie dokumentacji, wydrukowanie operatu itp.) oraz terminu realizacji opracowania. Z uwagi na powyższe czynniki koszt wykonania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

503 647 453

LUB NAPISZ

info@houses4people.pl

DOKUMENTY WYMAGANE DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Właściciel lub osoba władająca powinna przygotować pełną dostępną dokumentację związaną z nieruchomością. Konieczne jest udostępnienie nieruchomości do oględzin, ponieważ jest to jedno z głównych źródeł informacji. Ostateczna lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości ustalana jest po dokonaniu oględzin oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny. Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych w procesie wyceny dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali,
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Budynek mieszkalny – nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej/zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • numer księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi i rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji,
 • książka obiektu budowlanego.

Działka – nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • numer księgi wieczystej,
 • mapa zasadnicza.

Nieruchomość komercyjna:

 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • numer księgi wieczystej,
 • mapa zasadnicza,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • książka obiektu budowlanego,
 • umowy najmu – o ile obowiązują na nieruchomości,
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania.

Wskazane dokumenty mają charakter orientacyjny. W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości liczba dokumentów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.
Pozyskanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego, leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę na koszt zleceniodawcy.
Poniżej podaję adresy przydatnych instytucji przy pozyskiwaniu dokumentów dla wyceny nieruchomości położonych na terenie miast Łodzi:
- Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
- Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Pomorska 21
- Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (wypisy i wyrysy dla
obowiązujących planów i studium)

Kontakt

Spotkania z Klientami odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu w podanych poniżej terminach. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość uzgodnienia innego terminu dogodnego dla Klienta.

Adres rejestrowy (korespondencyjny) firmy:
Rzeczoznawca Majątkowy
Karol Siciński
ul. Bracka 41 m 14
91-709 Łódź
OBSŁUGA KLIENTÓW:
poniedziałek-piątek
w godzinach: 9.00-18.00
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Telefon: +48 503 647 453
info@houses4people.pl

Napisz do nas

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij

MENU